Załóż Konto Jakże Osobiste i zgarnij premię

100 zł 2. edycja
 1. 1
  Zarejestruj się w promocji
 2. 2
  Do 31.12.2018 r. złóż wniosek o Konto Jakże Osobiste
 3. 3
  W ciągu 30 dni podpisz umowę o Konto Jakże Osobiste (do 30.01.2019)
 4. 4
  W ciągu 60 dni spełnij warunek aktywności na koncie (do 31.03.2019)
 5. 5
  Do 30.04.2019 powiadomimy Cię o przyznaniu premii.

Zmiana hasła

Warunkiem otrzymania premii w wysokości 100 zł od Bankier.pl jest dokonanie rejestracji w promocji i złożenie wniosku poprzez stronę aliorbankKJO2.zgarnijpremie.pl. W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu zawarcia umowy o Konto Jakże Osobiste w Alior Banku. Podpisać w ciągu 30 dni od przesłania wniosku umowę o prowadzenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku (nie później niż do 30.01.2019). W okresie 60 dni od zawarcia umowy na Konto Jakże Osobiste (nie później niż do 31.03.2019) należy uzyskać wpływ na konto na łączną sumę co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz wykonać co najmniej trzy płatności bezgotówkowe, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie, z zastrzeżeniem, że transakcje nie będą obejmować transakcji z następującymi kodami MCC: [7995] - kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, [8999] - profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); [4111] - m.in. usługi transportowe; [6012] - instytucje finansowe; [6211] - brokerzy ubezpieczeniowi; [6051] - przekazy pieniężne w instytucjach finansowych [4829] - internetowe przekazy pieniężne; [4900] - narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte na stronie określenia mają znaczenie zgodne ze słownikiem